ΕΡΓΑ

Πρότυπη Μονάδα Κομποστοποίησης Στον Όρμο Κορθίου Στην Άνδρο

Σε συνεργασία με την «Οργάνωση Γη» η ENBIO ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα την λειτουργία μίας πρότυπης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αστικών αποβλήτων του νησιού αλλά παράλληλα να προμηθεύσει στους κατοίκους καλής ποιότητας κομπόστ για οικιακή χρήση σε φυτά και μικρές τοπικές καλλιέργειες.

biologikos-katharismos

Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Αποβλήτων Εργοστασίου “Hellenic Cables” στη Θήβα

Σε ρόλο αναβάθμισης ήδη υπάρχοντος συστήματος, η ΕΝΒΙΟ  μελέτησε και κατασκεύασε τους απαιτούμενους επιπρόσθετους εξοπλισμούς για τον βιολογικό καθαρισμό των αστικών αποβλήτων στο εργοστάσιο  Hellenic Cables στην  Θήβα. Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε μόλις λίγους μήνες μετά, τον Μάρτιο του 2022.

MAGMA Resort Santorini

Η ENBIO υλοποίησε επιτυχώς προκλητικό έργο στο ξενοδοχείο “Magma Resort Santorini”. Κατασκεύασε κολυμβητικές δεξαμενές, μονάδα βιολογικού καθαρισμού SBR και συστήματα αντίστροφης όσμωσης για αφαλάτωση νερού. Αξιοποιώντας βιώσιμες τεχνολογίες, παρήγαγε υψηλής ποιότητας νερό και βελτίωσε την περιβαλλοντική αειφορία και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.

biologikos-katharismos

Βιολογικός καθαρισμός στον Αρχαιολογικό χώρο Δήλου

Η ENBIO αντιμετώπισε επιτυχώς το έργο βιολογικού καθαρισμού στη Δήλο, επιλέγοντας την τεχνολογία SBR για ολοκληρωμένη επεξεργασία σε μία δεξαμενή. Η διάθεση των λυμάτων για άρδευση προσέφερε βιώσιμη λύση, ενισχύοντας τον οικολογικό χαρακτήρα της περιοχής. Το έργο προσαρμόστηκε στον ευαίσθητο πολιτιστικό χώρο με επιτυχία.