Πρότυπη Μονάδα Κομποστοποίησης Στον Όρμο Κορθίου Στην Άνδρο

Σχετικά με το έργο

Στο συγκεκριμένο project υλοποιήσαμε μία αποκεντρωμένη μονάδα του νησιού για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων με σκοπό το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Καταφέραμε να μειώσουμε τον όγκο των αποβλήτων και να προμηθεύσουμε στους κατοίκους κομπόστ.
Πελάτης: Οργάνωση Γη
Υλοποιήθηκε: ENBIO LTD
Υπηρεσίες: Επεξεργασία υγρών και Στερεών αποβλήτων
Ολοκλήρωση: Μέχρι και Σήμερα

Η Πρόκληση

Η ENBIO αντιμετώπισε την πρόκληση της διαχείρισης του αυξημένου όγκου των οργανικών αστικών αποβλήτων στο νησί, ιδιαίτερα λόγω του τουρισμού. Η αύξηση του πληθυσμού και οι τουριστικές δραστηριότητες συνεπάγονταν μια σημαντική αύξηση στην παραγωγή αποβλήτων, κυρίως οργανικών υλικών. Η αποτελεσματική διαχείριση και επεξεργασία αυτών των αποβλήτων αποτελούσε μια επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης.
challenge
implementation

Πραγματοποίηση

Η ENBIO ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία μιας πρότυπης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αστικών αποβλήτων. Η μονάδα αυτή λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2022 και είναι σε θέση να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα απόβλητα απευθείας στην πηγή τους. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι και τα επιχειρήματα του νησιού μπορούν να απορρίπτουν τα οργανικά απόβλητα σε ειδικούς πορτοκαλί κάδους, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονται και επεξεργάζονται στη μονάδα κομποστοποίησης. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ελέγχουμενη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ ταυτόχρονα προάγει τη μείωση του όγκου των αποβλήτων και την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακή και γεωργική χρήση

Η Λύση

Η λύση που παρείχε η ENBIO ήταν η ανάπτυξη μιας αποκεντρωμένης μονάδας αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων με πράσινο χαρακτήρα. Η μονάδα λειτουργεί με φωτοβολταϊκή ενέργεια και χρησιμοποιεί επεξεργασμένα λύματα για την τροφοδοσία του απαιτούμενου νερού. Αυτό ενισχύει το μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς γίνεται ενεργή αξιοποίηση τόσο των αποβλήτων όσο και των πόρων. Η μονάδα κομποστοποίησης αποτελεί ένα υπόδειγμα συνδιαχείρισης υγρών αποβλήτων και βιοαποβλήτων με τη χρήση αειφορικών πρακτικών. Επιπλέον, η υλοποίηση αυτού του έργου συνέβαλε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους κατοίκους του νησιού, με προοπτικές για μελλοντική επέκταση και αύξηση των θέσεων εργασίας.
solution

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δώριζα 1
115 25 Αθήνα

+30 2130373808

info@enbio.gr

Στείλτε μας μήνυμα

10 + 4 =