Βιολογικός καθαρισμός στον αρχαιολογικό χώρο Δήλου

Σχετικά με το έργο

Η ENBIO αντιμετώπισε επιτυχώς το έργο βιολογικού καθαρισμού στη Δήλο, επιλέγοντας την τεχνολογία SBR για ολοκληρωμένη επεξεργασία σε μία δεξαμενή. Η διάθεση των λυμάτων για άρδευση προσέφερε βιώσιμη λύση, ενισχύοντας τον οικολογικό χαρακτήρα της περιοχής. Το έργο προσαρμόστηκε στον ευαίσθητο πολιτιστικό χώρο με επιτυχία.
Πελάτης: Ταμείο αρχαιολογικών πόρων
Υλοποιήθηκε: ENBIO LTD
Υπηρεσίες: Μελέτη και κατασκευή, Σχεδιασμός και εγκατάσταση
Ολοκλήρωση: 2020

Η Πρόκληση

Το έργο του βιολογικού καθαρισμού στο νησί της Δήλου αντιμετώπιζε το σοβαρό πρόβλημα του υψηλού όγκου αποβλήτων. Ο χώρος είχε σημαντική πολιτιστική αξία και απαιτούσε έναν προσεκτικά σχεδιασμένο και φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό, διατηρώντας αναλλοίωτη την αρχαιολογική του αξιοπρέπεια. Επιπλέον, η τουριστική κίνηση στο νησί απαιτούσε μια αποκεντρωμένη μονάδα καθαρισμού, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της περιοχής.
challenge
implementation

Πραγματοποίηση

Η ENBIO σε συνεργασία με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων πραγματοποίησε την κατασκευή και λειτουργία ενός προηγμένου βιολογικού καθαρισμού για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Η μελέτη του έργου πραγματοποιήθηκε με προσοχή στην πολιτιστική και ιστορική αξία του χώρου, ενσωματώνοντας τις αρχαιολογικές ανάγκες στον σχεδιασμό του καθαρισμού. Η επιλογή της τεχνολογίας SBR αποδείχθηκε ορθή, διότι εξασφάλισε την αποτελεσματική επεξεργασία των λυμάτων με μικρή παρέμβαση στον χώρο, σεβόμενη τη φυσική ομορφιά του τοπίου.

Η Λύση

Με την εφαρμογή της τεχνολογίας SBR, η ENBIO κατάφερε να μετατρέψει ένα πρόβλημα αποβλήτων σε ευκαιρία για αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος. Ο βιολογικός καθαρισμός καταφέρνει να φέρει εις πέρας ολόκληρη τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων σε μια μόνο δεξαμενή διατηρώντας την φυσική ομορφιά της περιοχής και παράλληλα επιτυγχάνοντας μια πράσινη μέθοδο αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων. Πριν την παρέμβαση της ENBIO, τα λύματα διαθέτονταν απευθείας για ταφή, ενώ τώρα το επεξεργασμένο νερό κατευθύνεται προς άρδευση του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, με την μικρότερη δυνατή αλλοίωση του χώρου, το νησί απέκτησε πιο οικολογικό χαρακτήρα. Η συνεχή παρακολούθηση και συντήρηση της μονάδας εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του καθαρισμού, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος του μοναδικού αρχαιολογικού αυτού μνημείου.
solution

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δώριζα 1
115 25 Αθήνα

+30 2130373808

info@enbio.gr

Στείλτε μας μήνυμα

10 + 12 =