Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Αποβλήτων Εργοστασίου “Hellenic Cables” στη Θήβα

Σχετικά με το έργο

Το έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού αστικών αποβλήτων στο εργοστάσιο Hellenic Cables στη Θήβα. Η ENBIO ανέλαβε τη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση εξειδικευμένων εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένης μιας δεξαμενής απονιτροποίησης και αερισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος και η ποιότητα των τελικών λυμάτων.
Πελάτης: Hellenic Cables
Υλοποιήθηκε: ENBIO LTD
Υπηρεσίες: Μελέτη, Κατασκευή, Εγκατάσταση
Ολοκλήρωση: 03/2022

Η Πρόκληση

Η ENBIO αντιμετώπισε μια μείζονος σημασίας πρόκληση: την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος βιολογικού καθαρισμού αστικών αποβλήτων στο εργοστάσιο Hellenic Cables στην Θήβα. Η διάγνωση έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου στην εκροή, με επιπτώσεις στην ποιότητα των τελικών λυμάτων. Η εταιρία μας ανέλαβε να βελτιώσει τη λειτουργία του συστήματος και να αποκαταστήσει την ποιότητα των λυμάτων μέσω της εγκατάστασης εξειδικευμένων εξοπλισμών και τεχνολογιών.
challenge
implementation

Πραγματοποίηση

Η ENBIO πραγματοποίησε τη μελέτη και την κατασκευή των απαιτούμενων εξοπλισμών για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού στο εργοστάσιο Hellenic Cables στην Θήβα. Με χρήση της τεχνολογίας διηθητικών μεμβρανών (MBR), ενισχύθηκε και επεκτάθηκε το σύστημα, πετυχαίνοντας καλύτερη λειτουργία και ποιότητα των τελικών λυμάτων. Επιπλέον, αναβαθμίστηκε το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό περιβάλλον για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

Η Λύση

Η ENBIO παρείχε μια ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο υφιστάμενο σύστημα. Μέσω της υιοθέτησης της high-edge-technology στο στάδιο της νιτροποίησης-απονιτροποίησης και της εγκατάστασης εξειδικευμένων δεξαμενών απονιτροποίησης και αερισμού, επιτεύχθηκε η βελτίωση της ποιότητας των τελικών λυμάτων. Η ENBIO παρείχε αποτελεσματική διαχείριση των αστικών αποβλήτων και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας του εργοστασίου Hellenic Cables στην Θήβα.
solution

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δώριζα 1
115 25 Αθήνα

+30 2130373808

info@enbio.gr

Στείλτε μας μήνυμα

11 + 5 =