Πρωτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων

 
Η εταιρεία μας με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την εταιρεία EVOTECH. Η εταιρεία EVOTECH, με έδρα την Ιταλία, ασχολείται από το 2003 με την κατασκευή ατέρμονων κοχλιών, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια εφαρμόζει το σύστημα ατέρμονου κοχλία στο σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

Η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της διεργασίας του βιολογικού καθαρισμού, καθώς η ύπαρξη ανεπιθύμητων ογκωδών στερεών, άμμου, αλλά και λιπών, μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία της μονάδας, ακόμα και σε καταστροφή του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Για συστήματα βιολογικών καθαρισμών με ισοδύναμο πληθυσμό έως 200 άτομα προτείνεται η χρήση της αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας ατέρμονου κοχλία ENCSS. Η ENCSS μπορεί να εφοδιαστεί με συμπιεστή στερεών (FCP). Η χρήση συμπιεστή οδηγεί σε μείωση του όγκου και του βάρους των στερεών έως και 50%.

Για λύματα με υψηλή περιεκτικότητα λάσπης προτείνεται η χρήση του αμμοδιαχωριστή κοχλία CLS. Στο CLS το λύμα αρχικά εισέρχεται στη δεξαμενή καθίζησης όπου λαμβάνει χώρα η καθίζηση των στερεών. Στην συνέχεια αυτά απομακρύνονται μέσω ενός κοχλία, ενώ το λύμα εξέρχεται από την δεξαμενή μέσω υπερχείλισης. Οι χαμηλές συχνότητες περιστροφής του κοχλία συμβάλουν στην προστασία του αμμοδιαχωριστή από φθορές.

Στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρίας μας είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε συστήματα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας της εταιρείας EVOTECH που καλύπτουν ακριβώς τις δικές σας ανάγκες.
 
Evotech - Enbio
 
 
 
 
Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.
 
Δώριζα 1
115 25 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: +302130373808
 
Κινητό τηλέφωνο: +306937550258
 
Φαξ: +302130373810
 
Ωράριο λειτουργίας