Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 
Η εταιρεία ENBIO Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών όπως:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Περιβαλλοντικές συμβουλές και αξιολόγηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών.
  • Ανάπτυξη λογισμικών πακέτων για την εξομοίωση περιβαλλοντικών διεργασιών.
 
 
 
 
Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.
 
Δώριζα 1
115 25 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: +302130373808
 
Κινητό τηλέφωνο: +306937550258
 
Φαξ: +302130373810
 
Ωράριο λειτουργίας