Κατασκευές συστημάτων επεξεργασίας νερού & αποβλήτων

 
Η εταιρεία ENBIO Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών όπως:

  • Σχεδιασμός, κατασκευή και βελτιστοποίηση μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
  • Λειτουργία, συντήρηση και συνεχής παρακολούθηση μονάδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (compost) από αγροτοβιομηχανικά και αστικά απόβλητα.
  • Σχεδιασμός μονάδων για την αξιοποίηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος.
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων αναερόβιας χώνευσης βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων βιολογικής επεξεργασίας τύπου SBR, η λειτουργία της οποίας αποτελεί διεθνή κατοχυρωμένη πατενταρισμένη τεχνολογική καινοτομία της εταιρείας.
 
 
 
 
 
Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.
 
 
 
 
 
 
 
Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.
 
Δώριζα 1
115 25 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: +302130373808
 
Κινητό τηλέφωνο: +306937550258
 
Φαξ: +302130373810
 
Ωράριο λειτουργίας